Aktuellt

Erbjudande från Spanska turistbyrån om kostnadsfri språkreseinfo på plats i Spanien.

Se sidan för spanska.

Tysklärare

 Dags att söka sommarstipendium till Tyskland!

Se sidan för Tyska under fliken Språk.

 

Fransklärardag i Göteborg

Fransklärare! 28e februari är det återigen dags för Fransklärardagen på Humanisten i Göteborg. Program och information om anmälan finns här att hämta hem.

Screen Shot 2015-01-13 at 19.11.51

Anmäl din skola till språkolympiaden!

Nu är det dags att anmäla din skola till språkolympiaden! Språkolympiaden är öppen för elever i franska, spanska, tyska och engelska. Kvalprov och regionfinaler äger rum i februari och mars, och riksfinalen i Malmö den 20 april. Anmälan senast den 23 januari 2015.

Mer information finns här: Språkolympiaden.se

Inbjudan hittar du här: Inbjudan till språkolympiaden 2015

 

Inför valet – Fokus på språk

Onsdagen den 27 augusti 2014 hade Spansklärarföreningen i Stockholm och Ämneslärarutbildningen i språk vid Stockholms universitet inbjudit representanter för samtliga politiska partier i Stockholms stadshus samt SKL till ett rundabordssamtal kring konkreta frågor som rör undervisningen i de moderna språken i grundskolan och gymnasiet.  Samtalsledare var Annika Nylén, lektor vid Kungsholmens gymnasium, och Camilla Bardel, professor i språkdidaktik vid SU.

Här följer några korta nedslag i rundabordssamtalet.

I sin introduktion framhöll Bardel och Nylén att det bevisligen inte räcker att endast ha kunskaper i engelska, trots att svenskar i gemen tror att det gör det. Små och medelstora företag som inte har anställda med språkkunskaper går miste om utlandsaffärer. Sverige borde också i högre grad utnyttja den kompetens som finns inom hemspråken.  Kan breda överenskommelser nås om att slå vakt om språkundervisningen? Media fokuserar på den nationella skolpolitiken, men det är kommunerna som är skolans huvudmän. Vad gör kommunpolitikerna?

S (Oppositionsborgarråd Roger Mogert) framhöll betydelsen av kunskaper i moderna språk i en krympande värld. Språk är både viktigt och roligt! Politikerna bör hitta skolpolitiska områden där de är överens.

Även MP (Åsa Lindhagen) framhöll behovet av breda överenskommelser över partigränserna. Skolan är det viktigaste vi har.

V (Edith Ringmar) ansåg att skolan bör förstatligas för att möjliggöra ett helhetsansvar för utbildningen.

C (Karin Ernlund) menade att fler ambitiösa studenter måste välja att utbilda sig till lärare. Det behövs större tilltro till lärare och rektorer.

FP (Skolborgarråd Lotta Edholm) Alla har åsikter om skolan och det är ju bra – motsatsen vore sämre. En nations välstånd bygger på skolan.

KD (Erik Slottner) Det är sälla någon ångrar att de läst språk. Däremot är det många som ångrar att de inte tog chansen att läsa språk i skolan.  Moderna språk är en brygga mellan människor och kulturer.

M (Markus Nordström) Moderna språk är i större utsträckning än tidigare en nyckel till världen. Språkinlärning behöver tid. Karriärtjänsterna är viktiga. Det är bra om det kan finnas samsyn mellan partierna.

SKL (Bodil Båvner) Politiker bör vara överens om värdegrunden och vikten av att skolutvecklingen stödjer sig på forskning och beprövad erfarenhet, men de kan däremot debattera olika lösningar.

I fråga om språkens betydelse ur ett samhällsperspektiv var samtliga partier eniga: språkkunskaper öppnar världen; är nyckeln till kultur och gör att man växer som människa. V framhöll dessutom att de som har studerat andra språk får förståelse för de svårigheter den har som försöker lära sig svenska.

Man kan gå ut högstadiet utan att läsa Moderna språk. Bör Moderna språk göras obligatoriskt?

På den frågan svarade FP, M och C att det finns starka argument både för och emot ett obligatorium. Att det införts meritpoäng i språken leder till att fler läser moderna språk. KD tycker att man bör kunna välja bort moderna språk om man riskerar att inte få godkänt i engelska eller svenska. S anser att moderna språk bör vara ett obligatoriskt ämne, men det kan inte införas över en natt. I polemik mot Slottner framhöll Mogert att han inte känner till någon forskning som visar att man blir svagare i svenska eller engelska genom att läsa fler språk. Att läsa språk bör anses som ett privilegium, inte som ett straff. MP och V vill inte ha ett obligatorium. Det kan vara svårt med ytterligare ett språk utöver engelska och svenska. Inte heller är V för meritpoäng i språk eftersom detta missgynnar elever från hem utan studietraditioner.

Samtliga partier ansåg det vara viktigt att ha behöriga lärare. FP framhöll att det i Stockholm generellt sett finns en mycket hög procent behöriga lärare, men icke desto mindre är det ute på de enskilda skolorna i Stockholm det många lärare som undervisar i andra ämnen än dem de är behöriga i.

För att frigöra tid för lärarna att till exempel tolka kursplanerna föreslog SKL ”Fråga på din egen skola Vad gör vi med vår tid? Vad vill vi göra? Kan en del möten ersättas av mejlväxling? Alla behöver inte göra samma sak.”  FP ansåg att ämneslagen borde återinföras i stället för arbetslag. Både FP och M framhöll betydelsen av förstelärarna och lektorerna.

Det förekommer alltför ofta att språkstegen slås ihop så att elever som befinner sig på olika nivåer undervisas samtidigt i samma klassrum av samma lärare. Därmed får eleverna för lite lärarledd undervisning på den nivå de tillhör. FP menade att det inte enbart är en resursfråga utan också speglar att det är för få studenter som söker sig till lärarutbildningen. Yrkets attraktionskraft måste öka. Ingen annan yrkeskategori sätter ett lika stort avtryck i en människas liv som lärarna. SKL tillade: Tala väl om skolan! Bygg tillit!

I fråga om antalet undervisningstimmar, som är lägre i Sverige än i många andra länder, ansåg KD att den lärarledda undervisningstiden bör öka med en vecka. Även S och MP vill öka lärarnas tid med eleverna, och M vill införa ett tionde grundskoleår. FP menar att det är viktigt att undervisningen verkligen blir av – en garanterad undervisningstid bör finnas.

I fråga om friskolor är partiernas åsikter kända. FP framhöll att Stockholm är en socioekonomiskt segregerad stad och därför kan friskolor också verka minskande på segregationen. Det bör finnas en överenskommelse över parti- och kommungränser att ge ökat stöd till utsatta skolor.

Från publiken kom bland annat frågor om

*lärarutbildningen i kinesiska – Det saknas lärarutbildare i kinesiska, det finns därmed knappast några behöriga lärare och tjänsterna omfattar få lektionstimmar.. Politikerna menade att det gäller att få utbildningen på plats först. SKL föreslog ett samarbete med andra länder för att få fram lärare.

*en gräns för antalet elever i steg 3 – grupper på över 30 elever förekommer. Svaret från S och V blev att det är ekonomin som styr. Inga maxsiffror ges. Lärare och rektor får bestämma.

Undersökningar visar att 40% av lärarna inte har  fått fortbildning inom sina ämnen. SKL föreslår mer flexibilitet i fråga om fortbildning. Det är en nackdel för eleverna om vikarier behöver sättas in. De närvarande lärarna förklarade att de tvärtom ofta måste ägna sin fritid åt fortbildning, något som knappast andra yrkesgrupper skulle acceptera.

Till slut bör sägas att samtalet mellan de olika paneldeltagarna fördes på ett vänskapligt sätt, utan de angrepp som ofta präglar partipolitiska diskussioner i radio och TV. I mitt minne har särskilt några av deltagarnas ord etsat sig fast:

”Tala väl om skolan! Bygg tillit!”  ”Ingen annan yrkeskategori sätter ett lika stort avtryck i en människas liv som lärarna.”  ”Språk är både viktigt och roligt! Att läsa språk bör anses som ett privilegium.”

Birgit Harling

********************

Webkonferenz am 15/16. März 2014- Deutsch lernen wird mobil!

Die DaFWEBKON  (Video: http://www.youtube.com/embed/rnAxlR0oIwE ) ist eine einzigartige Webkonferenz für Deutsch als Fremd-/Zweitsprache, die PraktikerInnen, Weiterbildungsinstitutionen, ExpertInnen und Anbieter weltweit via Internet zusammenführt. Am Wochenende 15./16. März 2014 treffen sich etwa 700 DaF/DaZ-Lehrende und ExpertInnen aus der ganzen Welt, die miteinander diskutieren und sich zum Thema  “Sprachen lernen mit mobilen Anwendungen” in Vorträgen und Erfahrungsberichten von (Deutsch)lehrenden aus Europa und Afrika austauschen. Ergänzend werden Themen wie offene Bildungsmaterialien und Praxisberichte zu weiteren Webwerkzeugen behandelt. Neben den Vortragsteilen sind auch interaktive  “Netzwerken-Phasen” zum Kontakte-Knüpfen eingebaut.

Wie funktioniert eine Webkonferenz? Sie sitzen bequem vor einem Computer/Tablet mit Internetzugang und klicken sich kostenfrei die angegebene Webadresse an. Dort können Sie die Präsentationen am Bildschirm sehen, die Vortragenden hören und per Textchat Fragen stellen! Die Konferenz wird von den Webconferencing-Expertinnen Angelika Güttl-Strahlhofer (Ö), Heike Philp (BE/D) und Nadja Blust (FR/RU) mit viel Enthusiasmus und Unterstützung von Sponsoren und des IDV durchgeführt. Mehr auf: www.dafwebkon.com

Bis bald auf der DaFWEBKON!
Geraldo de Carvalho
Schriftleiter des Internationalen Deutschlehrerverbands (IDV)
carvalho@idvnetz.org

www.idvnetz.org

********************

Nu kan du ladda ner åhörarkopior från Åke Pålshammars föreläsning under jubileumsdagen.

********************

Tysklärardagar i Göteborg!
Den 19-20 oktober är det åter dags för tysklärardagar i Göteborg. Du hittar programmet i länken nedan.
Tysklärardagar 19-20 oktober

Anmälan tysklärardagar

********************

Äntligen är det åter dags för en nyttig fortbildningsdag för alla språklärare!
LMS KRONOBERGS SPRÅKINSPIRATIONSDAG
För språklärare på grundskola och gymnasium
Den 4 oktober 2013, Katedralskolan, Växjö (Samuel Ödmanns väg 1, 352 39)

För ett detaljerat program klicka på länken nedan.
Varmt välkomna!

LMS Program 2013 fortbildningsdagen 5 oktober

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.