Författararkiv: adrianasturesson

Viktigt meddelande

Styrelsen för Språklärarnas Riksförbund har tillsammans med Organisations-gruppen i Umeå för Språkdagen 2021 fattat beslutet att senarelägga Språkdagen till mars 2021. Vi har gjort det av följande skäl:   Det är oklart om det finns kvar restriktioner i oktober, som först var tänkt som lämplig tid. Det kan då mycket väl finnas restriktioner för hur många… Läs mer »

Ny redaktör för Lingua

Hej! Mitt namn är Jacob Pettersson och jag bor i Helsingborg. Jag är lärare i spanska och franska på ProCivitas Privata Gymnasium i Helsingborg. Jag är förstelärare och är även ämnesansvarig för Moderna språk på skolan. Utöver mitt ordinarie jobb som gymnasielärare, har jag i omgångar under de senaste åren (med start 2014), samtidigt haft… Läs mer »

Undersökning: Undervisning under och efter Coronakrisen

Hej! Coronakrisen innebär nya utmaningar för alla språklärare. Vi, styrelsen i språklärarnas riksförbund, intresserar oss för din åsikt. Hur bemästrar du den nya situationen med fjärrundervisning när eleverna är hemma i stället för i klassrummet? Vi vore tacksamma om du fyllde i enkäten. Styrelsen Språklärarnas Riksförbund   Läser in … 

Språkdagen i Umeå 2021

Årest tema: Flerspråkighet  mars 2021 Plats: Humanisthuset på Umeå Universitet Program Föreläsningspresentationer Dagen inleds med en föreläsning med Anne Reath Warren med titeln Språkundervisning i språkligt heterogena grupper – Spänningar och möjligheter genom transspråkande och interaktion. Därefter följer sex parallella spår med valbara seminarier/workshops i svenska som andra språk, engelska, franska, spanska, tyska och ett… Läs mer »