Skåne

Information från lokalföreningen

Hej alla och välkomna till lokalavdelning Skåne!

Lokalföreningen konstituerades  den 27 februari 2020

Styrelsen består av:

Ordförande: Daniel Johnson

Viceordförande: Magdalena Landowska

Sekreterare: Gabriella Ridemark

Skattmästare: Adriana Sturesson

Daniel Johnson
tel. 0762486481
daniel.johnson@spraklararna.se