Modersmål

Välkomna till Språklärarnas Riksförbund modersmål!

I Sverige får modersmålseleverna undervisning i 168 olika språk. De tio största språken:

arabiska
bosniska
engelska
persiska
finska
polska
somaliska
spanska
albanska och
turkiska

omfattas av ca 130 000 elever enligt Skolverkets statistik och de resterande 158 språken läses av ca 80 000 elever. Det är många språk och ännu fler kulturer som förmedlas till våra elever under modersmålslektionerna. Alla dessa språk och kulturer skall mötas under samma paraply enligt läroplanens målsättning, inom ämnet modersmål.

Modersmålet ska utveckla kunskaperna i det egna språket. Undervisningen ska hjälpa elever att få en stark självkänsla och främja deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.  Ämnet skall även ge kunskaper om hemlandets kultur och samhällsskick och hjälpa eleverna att följa utvecklingen i hemlandet.

För att bemöta denna utmaning och för att utveckla ämnet modersmål behöver vi lärare organisera oss för att driva ämnesspecifika frågor med kraft. Att gå med i Språklärarnas riksförbund är ett bra sätt att komma in i språklärarnas nätverk både på den lokala och på den nationella nivån. Språklärarnas riksförbund är en etablerad organisation och representerar språklärarna inför Skolverket, Utbildningsdepartementet och media.

Vad får du som medlem? Du medverkar till att stärka språkens och språkundervisningens ställning i samhället och i skolan. Du både medverkar till och får tillgång till kvalitativ fortbildning för språklärare. Då får tillgång till värdefulla språklärarnätverk, både lokalt, nationellt och internationellt. Du får tillgång till våra stipendier och även hjälp att hitta och söka andra språklärarstipendier. Fyra nummer av vår fina mångspråkiga tidning Lingua får du antingen hem i brevlådan eller på mailen – du bestämmer vilket.

Både här på hemsidan och i tidningen Lingua står större evenemang som ordnas av Språklärarnas riksförbund. Titta också under fliken Lokalföreningar vilka aktiviteter är på gång närmast dig för att få del av lokalavdelningens aktiviteter och för att lära känna språklärare i ditt närområde..

Sociala medier har gett en möjlighet för lärarna att lätt kommunicera med varandra. För modersmålslärare har Facebookgruppen Modersmål Sverige som stadigt växer. Där delar vi information, tips och länkar som rör alla modersmålslärare och dit är alla modersmålslärare välkomna. Många språk har grundat sina egna grupper för att byta tips och diskutera pedagogiska frågor på sitt eget språk. Språklärarnas riksförbund har sin egen Facebookgrupp dit alla språklärare är välkomna.

För kontakt inom Språklärarnas riksförbund skriv till Anna Anu Viik

ordforande@spraklararna.se

Välkomna till modersmålslärarnätverket!

Vakant
modersmal@spraklararna.se

Länkar