Erbjudande för nya medlemmar!

Har du sett vår annons i Skolvärlden? Om du ännu inte är medlem i Språklärarnas riksförbund, passa på nu! Betala in årsavgiften på 250:- för 2014 och få hela 2015 på köpet.

Som medlem får du vår tidning Lingua, där du kan läsa om vad som händer i de olika språken samt följa den senaste forskningen. Du får också tillgång till fortbildning på lokal och nationell nivå, samt möjlighet att söka stipendier till fortbildning.

Varmt välkomna till Språklärarnas riksförbund!

10730922_10152675949921077_4050706980376190464_n

Tallinn – en mötesplats för 170 tysklärare!

Den 9 -11 oktober 2014 arrangerades de baltiska tysklärardagarna i Tallinn, Estland. Samtidigt hade IDV – Der Internationale Deutschlehrerverband sitt styrelsemöte samt seminarium för medlemsländernas representanter.

Som representanter från Språklärarnas riksförbund deltog vi i IDVs  ”Delegiertenseminar”. Detta forum är för tysklärarföreningar som är knutna till IDV för att främja samarbete och sprida information om IDVs arbete. Förutom Språklärarnas riksförbund var tysklärarföreningar från Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen närvarande.

1900064_10152716533282295_2109245256726594875_n

Vi fick lära oss om IDVs organisation och gedigna arbete för att stötta tysklärare världen över. IDV (www.idvnetz.org) är en paraplyorganisation för tysklärarföreningar – idag med 104 medlemsföreningar i 84 läner. En av dessa medlemsföreningar är Språklärarnas riksförbund. Organisationen grundades 1968 och har en god tradition att arrangera seminarier och konferenser. I och med de baltiska tysklärardagarna lanserades också IDVs nya logotyp.

Gruppvis diskuterade vi i seminariet för representanter hur vi tillsammans kan utarbeta nya projekt som alla har som mål att vara till hjälp för tysklärarföreningarna, enskilda tysklärare och elever som lär sig tyska. I vårt arbete presenterades våra respektive föreningar samt våra förslag till projekt. Både presentationer och projektförslag kan man hitta på seminariets blogg: bdltdelegierten.wordpress.com

Vi har redan skapat flera kontakter som vi hoppas kunna gynna arbetet inom Språklärarnas riksförbund.

Seminariet inramades av de baltiska tysklärardagarna som arrangeras vartannat år i något av de baltiska länderna. Här hade även vi emellanåt således möjlighet att inspireras och motiveras av föreläsare. En programpunkt bestod av Goetheinstitutets samarbete med tyska ambassaden i Estland där man skapat ett sk ”Autobahnspiel”. Detta interaktiva lärospel har används på skolor i Estland för att skapa intresse och engagemang för tyska. Det huvudsakliga syftet med spelet är att få fler elever att välja tyska. Hittills har 800 estniska elever lärt sig köra på Autobahn!

Vi tackar våra kollegor i Estland för ett mycket fint arrangemang samt för gott samarbete i seminariet. Vi ser fram emot fortsatt samarbete!

Ulrika Arvidsson, ordförande Språklärarnas riksförbund, Femstad
Petra Hultén Lindberg, ordförande Språklärarnas riksförbund, Västra Sverige

Attraktivare språk – samtal i LR:s monter under bokmässan

10665058_10152613182941077_78246950440789662_nNu när valet är över är det toppenläge att sätta strålkastarna på skolspråken och på språklärarnas villkor. LR bjöd till öppning under Bokmässans andra dag i Göteborg. Ordförande för LR:s Språkforum, Larz Blomqvist, ledde samtalet. Språkforumets Inger Elgeskog, Anton Thynell från Västsvenska handelskammaren och jag deltog.

Larz redogjorde för det dystra läget för språken med många avhopp och obalans både Läs mer