Information

Vad är Språklärarnas riksförbund?

Det finns språklärarföreningar i de flesta länder. Vår förening startades 1938 och hette fram till 10 mars 2013 Riksföreningen för Lärarna i Moderna Språk och hade förkortningen LMS. Vi tilhör flera internationella paraplyorganisationer och vi har ett tätt samarbete med våra systerföreningar i Finland och i Danmark. Vi samarbetar också med de andra ämneslärarföreningarna i Sverige.

Vad gör vi? Vi verkar för en ökad insikt om språkkunskapernas stora betydelse för individen, för samhället och för den interkulturella förståelsen. Vi för fram språklärarnas åsikter till Skolverket, Utbildningsdepartementet och i media. Vi fungerar som remissinstans för skolmyndighet och departement. Vi verkar för kvalitativ ämnesfortbildning för språklärare. Vi främjar kontakter och samarbete med näringsliv, myndigheter, universitet, högskolor och undervisningsrelaterad forskning. Vi verkar även för förbättrade undervisningsmetoder och läromedel.

Vad får du som medlem? Du medverkar till att stärka språkens och språkundervisningens ställning i samhället och i skolan. Du både medverkar till och får tillgång till kvalitativ fortbildning för språklärare. Då får tillgång till värdefulla språklärarnätverk, både lokalt, nationellt och internationellt. Du får tillgång till våra stipendier och även hjälp att hitta och söka andra språklärarstipendier. Fyra nummer av vår fina mångspråkiga tidning Lingua får du hem i brevlådan.

Nya snygga styrelsen under första styrelsemötet 27-28 september 2016:

Fil 003SpriStyrelsen

 

Här är våra stadgar: Stadgar för Språklärarnas riksförbund

Här är vårt senaste årsmötesprotokoll: protokoll-från-årsmöte-2016

Verksamhetsberättelsen för 2015 hittar du här: verksamhetsberättelse-spri-2015

Äldre årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser finns i vårt arkiv.

Vi finns naturligtvis även i sociala medier. Vårt twitter-konto heter @spraklararnas och vår facebook-grupp heter Språklärarnas riksförbund. Titta gärna in och delta i diskussionerna!

Styrelsen

Ordförande:
Helena von Schantz
ordforande@spraklararna.se

Vice ordförande:
Kent Fredholm
viceordforande@spraklararna.se

Skattmästare:
Kerstin Thufvesson
Medlemskap och ekonomi
skattmastare@spraklararna.se

Sekreterare:
Térèse Mölsä
Stipendier
sekreterare@spraklararna.se

Redaktör:
Elisabeth Tegelberg
lingua@spraklararna.se

Engelska:
Henrik Birkebo
engelska@spraklararna.se

Franska:
Carin Söderberg
franska@spraklararna.se

Spanska:
Christina Kjellsdotter Ander
spanska@spraklararna.se

Tyska:
Corina Löwe
tyska@spraklararna.se

Förlagskontakter:
Birgitta Milbrink
forlagskontakter@spraklararna.se

Ledamot:
Birgit Harling

Kontaktpersoner

Italienska:
Entela Tabaku Sörman
italienska@spraklararna.se

Ryska
Ludmila Popova
ryska@spraklararna.se

Kinesiska:
Linda Kajonius
kinesiska@spraklararna.se

Modersmål:
Anna Anu Viik
modersmal@spraklararna.se

Människans språk:
Nicole de Jong
mak@spraklararna.se