Lästips – rapporter från NAFS

För att utvecklas som lärare behöver vi alla fortbildning, och denna ska gärna vara kopplad till forskning. Nu kommer aktuella rapporter från NAFS vid Göteborgs universitet. De som närvarade vid årsmötet hos vår lokalförening i Västra Sverige fick då ett smakprov från Frank Perrotte och Patrik Axelson, vilkas presentation engagerade åhörarna.

Kanske lockar alla några av rapporterna till läsning? Kanske kan de lämpa sig som grund för samtal på en ämneskonferens?

Att bedöma språklig kompetens – Rapporter från projektet Nationella prov i främmande språk

Inbjudan Inspirationskväll från Ångermanlands lokalförening

Vill du följa med på en resa till Machu Picchu i Peru?

Sven-Erik Gerdin (tidigare språklärare och ordförande i SPRI) tar oss med i ord och bild till de berömda ruinerna efter inkaindianernas stad. Staden anses ha byggts av inkan Pachauti högt uppe i bergskedjan Anderna omkring 1440 och var bebodd till erövringen av Peru 1532.

1983 upptogs Machu Picchu på Unescos världsarvslista.

 

VÄLKOMMEN till Hedda Wisingskolan, Gånsviksvägen 2, Härnösand torsdag 8 november kl. 18.30 (Parkering finns på motsatta sidan av Gånsviksvägen)

 

Pris (inkl fika)

Vuxna: 30 kr (för medlemmar i SPRI 0 kr)

Ungdomar: 20 kr

 

Anmälan till

ann-sofi.forssell@harnosand.se      eller på mobil: 070 6623948

senast 6/11

 

 

 

 

INBJUDAN INSPIRATIONSKVÄLL NORRBOTTEN

Språklärarnas riksförbund avd. Norrbotten inbjuder dig till en inspirationskväll

Tid: onsdagen den 14 november, kl. 18.00
Plats: Luleå Gymnasiebyn
Avgift: ingen avgift för medlemmar i Språkläranas riksförbund, 250 för icke medlemmar (=medlemskap i Språklärarnas riksförbund)
Anmälan: olga.henriksson@skol.lulea.se senast den 12 november

Program: Tim Foster – Millenials in the Classroom
“Millenials in the Classroom”. This talk will focus on the disconnect between today’s students (“Millenials/Gen Y”) and those trying to teach, coach, raise and even hire them. Including some short videos, Tim will present some ideas on how teachers can work more with “empowering” students than simply “teaching” them.

ABOUT TIM: Tim Foster is an associate professor (docent) in marketing at Luleå University of Technology, as well as author of the book, “Branding YOU: How to Market Yourself in a Competitive World”. His teaching is primarily within international business, international marketing, and branding. His research focuses on branding and marketing communication. He has been teaching at LTU for over 25 years and for several years was the head coach of the Luleå Eskimos, the American football team here in Luleå.

Vi bjuder på fika! Välkomna!

Information från Östergötland

                

 

Hej alla medlemmar i Språklärarnas riksförbund i Östergötland!

Jag heter María Consuelo Calatayud Bernabeu och är ordförande i Språklärarnas riksförbund i Östergötland. Vår lokalförening kommer att erbjuda ett forum för möten, diskussion och möjligheter till fortbildning, både genom gästföreläsare och genom att informera våra medlemmar om möjligheter till fortbildningar och stipendier.

Under hösten kommer vi att ha flera gäster som berör alla moderna språk.

Till att börja med vill vi bjuda in alla spansklärare till höstens första träff måndagen den 1 oktober kl. 17:00-18:30 i sal 140 på De Geer-skolan i Norrköping. Jag är medveten om att inbjudan kommer lite sent men hoppas på att så många som möjligt kan komma.

Observera att detta arrangemang är öppet även för de lärare som, ännu, inte är medlemmar i föreningen så, bjud gärna med era lärarkollegor i spanska!

Temat för denna träff är: ¿Podemos motivar a nuestros alumnos en el aula?

Elvira Herrador Quero, directora técnica y profesora de español del Colegio Sueco en Fuengirola (Málaga). Hon har gett ut flera läroböcker i spanska och hon besöker Sverige varje år, där hon föreläser både för andra spansklärare och elever.

Elvira nos hablará en este taller sobre “El Clima Emocional en el Aula” y se propondrán actividades para las clases de español, de manera que los estudiantes aprendan aspectos gramaticales, comunicativos y culturales de forma amena y divertida. Mera info i bifogade filer.

Under kvällen bjuder vi på tilltugg och dryck. Meddela oss om eventuella allergier.

Anmälan senast fredagen den 28 september till Maria Consuelo Calatayud Bernabeu macocabe@gmail.com eller mariaconsuelo.calatayudbernabeu@norrkoping.se

Tel. 0702 808373

 

Du som inte är medlem kan bli det genom att gå in på www.spraklararna.se.

 

Bienvenidos/as a todos/as!

Saludos cordiales,

Maria

Studiecirkel ”I Dickens fotspår”

 

     Dags för studiecirkel ”I Dickens fotspår”

 

På lördag 22 september kl 10-12 träffas vi på Hedda Wisingskolan i Härnösand för ny träff i vår studiecirkel.

Som vanligt börjar vi med fika, sedan tar vi oss an Hilary Mantel och hennes böcker. Vi reflekterar över peronbeskrivningar, miljöbeskrivninga, språk och stil……mm

Vid 11-tiden ska vi koppla upp oss via Skype för att få höra Maria Allström (Fortbildningsavdelningen Uppsala Universitet) berätta om Shakespeare och andra författare, kultur, historia , politiska läget…mm i England. Spännande!

Innan vi slutar bestämmer vi vad vi ska läsa till nästa gång. Planer på resa till England måste vi nog också börja att fundera på.

 

Välkomna! Meddela om du kommer eller ej senast 18/9 till

ann-sofi.forssell@harnosand.se

Språkundervisning för alla

Skolverket har lagt fram ett förslag om att fler elever ska läsa språk, genom att på grundskolan ta bort alternativet att få stöd i svenska eller engelska i stället för undervisning i moderna språk. Det finns fortfarande kvar alternativ som modersmålsundervisning och engelska för nyanlända elever med inga eller ringa kunskaper i engelska. Språklärarnas riksförbund ser detta som en mycket viktig fråga och välkomnar förslaget.

EU har sedan 2002 ett uttalat mål att alla medborgare skall ha kunskaper i två språk utöver modersmålet. Anledning till detta mål är att främja rörlighet inom EU och ekonomisk utveckling. Det här är något vi i Sverige idag inte lever upp till, då en stor andel av eleverna i svenska skolan väljer bort moderna språk till förmån för just extra undervisning i svenska och engelska, många av dem utan att ha behov av sådan förstärkning. För Sverige är tyska ett stort handelsspråk och vi kan i Lärarnas Riksförbunds undersökning Språk – så mycket mer än engelska läsa om bristen på språkkunnig arbetskraft. I denna undersökning ser vi också att efterfrågan på spanskspråkig arbetskraft ökar. Vi hör också allt fler rapporter om skolor som enbart erbjuder två av de tre stora skolspråken, bland annat har hela Kristianstads kommun beslutat att inte längre erbjuda franska på grundskolan, detta trots att staden länge kallats Lilla Paris och trots att franska är ett mycket viktigt språk för det europeiska samarbetet. Detta samhällsansvar är något vi måste ta på allvar, och det kan vi inte lägga på axlarna på våra högstadieelever.

Språkinlärning främjar hjärnans kognitiva utveckling. Ett exempel på all forskning som bedrivs kring ämnet kommer från Lund och neuropsykologen Johan Mårtensson, och det är också tydligt att språkinlärning sker bäst under tonåren. Att låta elever vika undan för motståndet och missa denna möjlighet är att svika våra elever.

En stark anledning till att läsa språk är också den interkulturella förståelsen. Detta lyfts fram i syftet i kursplanen i moderna språk: “I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.” (Lgr11, kursplanen i Moderna språk) Att lära sig ett nytt språk är att lära känna en ny kultur, eller flera, och att få ökad förståelse för hur människor tänker. I en tid då främlingsfientliga åsikter antar en allt starkare position i vårt samhälle är detta argument det starkaste av dem alla. Vi behöver se till att våra elever – alla våra elever – får den bredare förståelse för omvärlden som språkkunskaper ger. Det är vårt demokratiska ansvar.

De som är kritiska mot förslaget menar att det finns elever som inte kommer mäkta med ett tredje språk. Det kommer fortfarande att finnas möjlighet att läsa modersmål som alternativ, och nyanlända elever med små engelskkunskaper kommer istället att kunna läsa engelska. Liksom tidigare skall också möjligheten till anpassad studiegång finnas kvar, vilket för en liten grupp elever är ett alternativ.

Moderna språk är än så länge ett ämne i strykklass genom möjligheten att välja bort det. Detta leder ofta till att elever med svårigheter i ämnet inte får det stöd de har rätt till, och som skulle kunna göra det möjligt för dem att klara ämnet. Istället uppmanas de att välja bort språket. Vi måste se till att skolorna lever upp till sin skyldighet att erbjuda stöd i alla ämnen, även i moderna språk. Genom att göra ämnet obligatoriskt kan dess status höjas och rätten till stöd – som idag ofta existerar enbart på pappret – förtydligas. Alla ämnen bör vara likvärdiga i skolan – det finns, som vi ser det, inga hållbara argument för att moderna språk även framgent skulle anses mindre värda än andra ämnen.

Kent Fredholm, ordförande språklärarnas riksförbund
Mia Smith, lokalföreningen Västra Sverige