Workshop om fjärrundervisning

Många gymnasieskolor i Sverige har arbetat med fjärrundervisning under 2020, och nu följer många högstadieskolor i deras fotspår. Som stöd erbjöd Språklärarnas riksförbund lokalföreningar i Skåne och Västra Sverige 10/1 2021 en workshop om hur man kan använda Google Meet i sin undervisning. Daniel Johnson, gymnasielärare och ordförande i lokalföreningen i Skåne berättade om sina erfarenheter med hjälp av frågor från Mia Smith, högstadielärare och ledamot i lokalföreningen i Västra Sverige. 

Workshopen filmades och kan ses nedan i två klipp á ca 30 minuter. 

Saker som nämndes var: 

  • Strukturer kring lektionsupplägg, som att inleda och avsluta lektionen i Meet, men att låta eleverna arbeta självständigt däremellan, med läraren tillgänglig som stöd i Meet vid behov.
  • Delning av ljudfiler och filmklipp via länkar till t.ex. UR.se eller mediebyråer för att undvika att streama live, vilket kan fungera halvdant pga internetuppkopplingen. 
  • Användande av Google Forms, även med Quiz-funktion, för att samla in elevsvar och få koll på att eleverna genomfört uppgifter. 
  • Användning av Google Jamboard som whiteboard under lektionen. Denna kan även sparas ner i efterhand och delas med eleverna. OBS! Se över inställningarna för huruvida deltagarna kan visa eller redigera, om de kan redigera under lektionen, se till att ändra denna inställning i efterhand. 
  • Gruppindelningar kan ordnas på olika sätt. Ett alternativ är att skapa enskilda Meet till varje grupp och att samla dessa länkar i t.ex. en presentation, ett dokument eller en Jamboard. Dessa länkar kan återanvändas många gånger. Länkar till Meet kan skapas på meet.google.com, via Google-kalendern eller genom att skriva meet.google.com/lookup/ följt av valfritt gruppnamn. Detta gruppnamn måste vara unikt inom organisationen och får ej innehålla specialtecken. 
  • Om man vill kunna växla mellan flera Meet i olika tabbar kommer i normalläget ljudet att vara på i samtliga tabbar på en gång. För att komma runt detta kan man installera tillägget Mute Tab. 
  • Om man vill låta eleverna vara mer aktiva kan man använda appar som t.ex. Active-Quiz, men detta kräver att samtliga elever har tillgång till en mobiltelefon.  
  • Daniel tipsar också om att vara noga med att resa sig från din dator och röra på sig. Vi lärare är vana vid att gå mycket under arbetsdagen och ergonomin är annorlunda vid den här sortens arbete. Kontorsgympa och promenader rekommenderas! 

Lokalavdelning Skaraborg kallar till årsmöte

Välkommen till årsmöte 2021 för lokalförening i Skaraborg!

26 januari 18.00
Digitalt möte via Teamslänk. Skicka ett mejl till
Anna.Svensson2@edu.skara.se för att få en länk till mötet.

Vid vårt förra årsmöte, den 12 september 2019, beslutade vi att lägga
föreningen och verksamheten vilande. För att ett sådant beslut ska
kunna fattas måste beslutet bekräftas på ännu ett årsmöte. Detta
kommer alltså att vara den enda beslutspunkten på mötet den 26
januari.

Dagordning för årsmötet

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av justeringsperson
3. Justering av röstlängd
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. En kort presentation av den ekonomiska ställningen i januari
2021. Ingen verksahmhet har skett under 2020, och Språklärarnas
riksförbund accepterar att vi bara hänvisar till den ekonomiska
rapporten och revisornas berättelse från 2019.
6. Beslut om att lägga föreningen vilande och föra över
lokalföreningens pengar till riksförbundet.
7. Övriga ärenden
8. Mötet avslutas

Webbinarium: Hjärnan och lärandet

Språklärarnas riksförbund bjuder in dig och dina kollegor till ett

webbinarium med författarna bakom boken:

 Hjärnan och lärandet (2020)

Under panelsamtalet diskuterar vi bland annat inlärningsfaktorer som gynnar språkinlärning. Vi fördjupar oss i frågor om hur motivation, kreativitet och skärmtid påverkar ungdomars inlärning och får höra mer om ett konkret exempel från Kattegattsgymnasiet i Halmstad där man tillsammans med hjärnforskare arbetar med ett projekt för att bli en ”hjärnsmart” skola.

Våra fyra gästföreläsare är:

Bertil Thomas, docent i reglerteknik vid Chalmers, Ordförande i Neuroforum (frågor om föreningen Neuroforum samt om syftet med boken)

Joanna Giota, professor i pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs Universitet, (frågor om motivation, individualisering i skolan m.m.)

Rolf Ekman, professor i neurokemi vid Göteborgs Universitet, (frågor om projektet vid Kattegattgymnasiet, stress m.m.)

Anders Hill, ämneslärare, konsult och utbildare inom interkulturell kommunikation (frågor om språkinlärning, skoldebatt, skärmanvändning m.m.)

Författarna svarar gärna på dina frågor:

Skicka in dina frågor och din anmälan via Google-formuläret.

Frågorna till författarna behöver ha inkommit senast den 01 februari.

Anmälan stänger den 09 februari.

Webbinariet äger rum: 11 februari 2021

Tid: 17.15-18.15

Plats: ZOOM, en länk till ZOOM kommer att skicka ut till alla anmälda deltagare en dag innan webbinariet.

Viktigt meddelande

Styrelsen för Språklärarnas Riksförbund har tillsammans med Organisations-gruppen i Umeå för Språkdagen 2021 fattat beslutet att senarelägga Språkdagen till mars 2021. Vi har gjort det av följande skäl:

 

  • Det är oklart om det finns kvar restriktioner i oktober, som först var tänkt som lämplig tid. Det kan då mycket väl finnas restriktioner för hur många personer som kan träffas samtidigt. Det är dessutom ännu oklart om universitetet är öppet för vårt evenemang i oktober. Och även om restriktionerna har lyfts, så kan det finnas deltagare eller föreläsare som kan känna obehag inför fysiska möten. Vi vet dessutom att många lärare uppskattar att möta kollegor från hela landet.

 

  • Digitala seminarier är än så länge en teknisk utmaning för oss, och det är svårt att tillgodose våra viktiga sponsorers önskemål när det gäller en digital variant av Språkdagarna.

 

Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för beslutet i denna svåra situation. Vi vill tacka arbetsgruppen i Umeå som har ansträngt sig till sitt yttersta för att lösa situationen på bästa sätt.

 

De deltagaravgifter som är betalda gäller för Språkdagen i mars 2021.

 

 

 

 

Ny redaktör för Lingua

Hej!

Mitt namn är Jacob Pettersson och jag bor i Helsingborg.

Jag är lärare i spanska och franska på ProCivitas Privata Gymnasium i Helsingborg. Jag är förstelärare och är även ämnesansvarig för Moderna språk på skolan. Utöver mitt ordinarie jobb som gymnasielärare, har jag i omgångar under de senaste åren (med start 2014), samtidigt haft en anställning som universitetsadjunkt i spanska vid Lunds universitet.

I januari 2008 tog jag min lärarexamen och är behörig och legitimerad lärare för grundskolans senare år, gymnasiet samt vuxenutbildningen i spanska och franska.
Jag har under årens lopp, efter mina avslutade studier, kontinuerligt fortbildat mig på olika sätt vid sidan utav mitt heltidsarbete, med syfte att hela tiden utveckla min undervisning och utvecklas i min profession. I juni 2016 tog jag min masterexamen i spanska (med lingvistisk inriktning) vid Göteborgs universitet (studier på distans), utöver min heltidstjänst på ProCivitas.
Därutöver är jag certifierad examinator för det officiella språkcertifikatet i spanska (DELE) som är framtaget av den spanska staten i samarbete med Cervantesinstitutet i Stockholm. I februari 2018 blev jag även certifierad examinator för det officiella språkcertifikatet i franska (DELF) som är framtaget av Franska Institutet i Stockholm.
För några år sedan, blev jag tillfrågad om att medverka i projektet NAFS (Projektet nationella prov i främmande språk) på uppdrag av Göteborgs universitet, som syftar till att kvalitetssäkra likvärdigheten i svårighetsgrad och bedömning i Skolverkets kursprov i spanska och franska för steg 3 och steg 4. Ett krav för att delta i detta projekt var lärarlegitimation i spanska och franska samt en gedigen undervisningserfarenhet inom dessa två språk. Under de gångna åren har jag i omgångar arbetat med uppdraget, då nya kursprov skulle kvalitetssäkras i de två nämnda språken. Detta tidsbegränsade uppdrag har dessutom stark koppling till mitt uppdrag som förstelärare, där jag driver ett ett projekt med fokus på feedback och formativ bedömning samt ett projekt inriktat på kollegialt lärande.
I min yrkesutövning utgör IKT en naturlig del utav min undervisning och jag har också under de senaste läsåren jobbat med projektet ”eTwinning”. Etwinning är en plattform för bl.a. lärare och elever i något av Europas länder som syftar till att samarbeta, kommunicera och utveckla projekt olika länder emellan. Jag har för närvarande kontakt med en skola i Alicante i Spanien.
Som person är jag strukturerad, noggrann och strävar efter att kontinuerligt utvecklas i min profession.
Mitt språkintresse är stort och förutom spanska och franska, har jag även läst italienska, tyska, latin och klassisk grekiska.

Jacob Pettersson

Kungliga Vitterhetsakademiens lärarpris 2020

Språklärarnas riksförbund är mycket stolta över att Kungliga Vitterhetsakademiens lärarpris 2020 tilldelas tre språklärare med stark koppling till föreningen.

Petra Lindberg Hultén är ordförande i lokalföreningen i Västra Sverige sedan 2008 och har bland annat varit drivande i arrangemanget Språkbad i Väst 2017.

Kent Fredholm var föreningens vice ordförande 2016-2017 och ordförande 2017-2019.

Mia Smith var föreningens vice ordförande 2014-2016 och är sedan 2016 engagerad i lokalföreningen i Västra Sverige som styrelseledamot, där hon bland annat varit engagerad i arrangemanget Språkbad i Väst 2017.

Läs gärna om deras tankar här.

   

Pris till lärare på Öckerö seglande gymnasieskola

Prestigepris till tyskalärare

Språklärare med höga krav prisas

Partillelärare prisas för sin undervisning

Kungligt pris till lärare i Partille

Kungl. Vitterhetsakademien belönar Partillelärare

Petra prisas av Kungliga Vitterhetsakademien

Stort grattis, alla tre!