Språklärarnas Riksförbund Kronoberg bjuder till

Språkinspirationsdag

i samarbete med Linnéuniversitetet och Kalmar Växjö Språklärarnätverk

Den 30 september 2020

En fortbildningsdag för språklärare på grundskola och gymnasium samt lärarstudenter

På grund av COVID-19 kommer årets konferens att hållas digitalt via Zoom.

Kostnadsfritt deltagande.

Programmet för dagen: klicka här

Anmälan: klicka här

 

Varmt välkomna!


Viktigt meddelande

Styrelsen för Språklärarnas Riksförbund har tillsammans med Organisations-gruppen i Umeå för Språkdagen 2021 fattat beslutet att senarelägga Språkdagen till mars 2021. Vi har gjort det av följande skäl:

 

  • Det är oklart om det finns kvar restriktioner i oktober, som först var tänkt som lämplig tid. Det kan då mycket väl finnas restriktioner för hur många personer som kan träffas samtidigt. Det är dessutom ännu oklart om universitetet är öppet för vårt evenemang i oktober. Och även om restriktionerna har lyfts, så kan det finnas deltagare eller föreläsare som kan känna obehag inför fysiska möten. Vi vet dessutom att många lärare uppskattar att möta kollegor från hela landet.

 

  • Digitala seminarier är än så länge en teknisk utmaning för oss, och det är svårt att tillgodose våra viktiga sponsorers önskemål när det gäller en digital variant av Språkdagarna.

 

Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för beslutet i denna svåra situation. Vi vill tacka arbetsgruppen i Umeå som har ansträngt sig till sitt yttersta för att lösa situationen på bästa sätt.

 

De deltagaravgifter som är betalda gäller för Språkdagen i mars 2021.

 

 

 

 


Ny redaktör för Lingua

Hej!

Mitt namn är Jacob Pettersson och jag bor i Helsingborg.

Jag är lärare i spanska och franska på ProCivitas Privata Gymnasium i Helsingborg. Jag är förstelärare och är även ämnesansvarig för Moderna språk på skolan. Utöver mitt ordinarie jobb som gymnasielärare, har jag i omgångar under de senaste åren (med start 2014), samtidigt haft en anställning som universitetsadjunkt i spanska vid Lunds universitet.

I januari 2008 tog jag min lärarexamen och är behörig och legitimerad lärare för grundskolans senare år, gymnasiet samt vuxenutbildningen i spanska och franska.
Jag har under årens lopp, efter mina avslutade studier, kontinuerligt fortbildat mig på olika sätt vid sidan utav mitt heltidsarbete, med syfte att hela tiden utveckla min undervisning och utvecklas i min profession. I juni 2016 tog jag min masterexamen i spanska (med lingvistisk inriktning) vid Göteborgs universitet (studier på distans), utöver min heltidstjänst på ProCivitas.
Därutöver är jag certifierad examinator för det officiella språkcertifikatet i spanska (DELE) som är framtaget av den spanska staten i samarbete med Cervantesinstitutet i Stockholm. I februari 2018 blev jag även certifierad examinator för det officiella språkcertifikatet i franska (DELF) som är framtaget av Franska Institutet i Stockholm.
För några år sedan, blev jag tillfrågad om att medverka i projektet NAFS (Projektet nationella prov i främmande språk) på uppdrag av Göteborgs universitet, som syftar till att kvalitetssäkra likvärdigheten i svårighetsgrad och bedömning i Skolverkets kursprov i spanska och franska för steg 3 och steg 4. Ett krav för att delta i detta projekt var lärarlegitimation i spanska och franska samt en gedigen undervisningserfarenhet inom dessa två språk. Under de gångna åren har jag i omgångar arbetat med uppdraget, då nya kursprov skulle kvalitetssäkras i de två nämnda språken. Detta tidsbegränsade uppdrag har dessutom stark koppling till mitt uppdrag som förstelärare, där jag driver ett ett projekt med fokus på feedback och formativ bedömning samt ett projekt inriktat på kollegialt lärande.
I min yrkesutövning utgör IKT en naturlig del utav min undervisning och jag har också under de senaste läsåren jobbat med projektet ”eTwinning”. Etwinning är en plattform för bl.a. lärare och elever i något av Europas länder som syftar till att samarbeta, kommunicera och utveckla projekt olika länder emellan. Jag har för närvarande kontakt med en skola i Alicante i Spanien.
Som person är jag strukturerad, noggrann och strävar efter att kontinuerligt utvecklas i min profession.
Mitt språkintresse är stort och förutom spanska och franska, har jag även läst italienska, tyska, latin och klassisk grekiska.

Jacob Pettersson


Undersökning: Undervisning under och efter Coronakrisen

Hej!

Coronakrisen innebär nya utmaningar för alla språklärare. Vi, styrelsen i språklärarnas riksförbund, intresserar oss för din åsikt.

Hur bemästrar du den nya situationen med fjärrundervisning när eleverna är hemma i stället för i klassrummet?

Vi vore tacksamma om du fyllde i enkäten.


Styrelsen Språklärarnas Riksförbund

 

 


ETT VIKTIGT MEDDELANDE OM SPRÅKDAGEN I UMEÅ!

Språklärarnas Riksförbunds lokalföreningar i Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland har, med Riksstyrelsens godkännande, beslutat att skjuta fram Språkdagen 2020 till hösten 2020. Detta utifrån Folkhälsomyndighetens ändrade inställning gällande covid-19. Risknivån har nu höjts till högsta nivån “mycket hög risk” för samhällsspridning i Sverige.
 
Vi har följt utvecklingen i Sverige och vi har tagit hänsyn till att en stor del av deltagarna ska resa från andra delar av landet. Dessutom har vi deltagare från andra delar av Europa. Utifrån detta vill vi vidta försiktighetsåtgärder för att inte medverka till spridning av covid-19 vilket även smittskyddslagen uppmanar till.
 
Vi återkommer med information om den nya tidpunkten för Språkdagen så snart det är möjligt. Vi ber er avvakta gällande anmälningsavgiften. I nuläget betalas ingen anmälningsavgift tillbaka då konferensen är framflyttad och inte inställd.
 

Din anmälan är fortfarande giltig och vi hoppas få hälsa dig välkommen i höst!

Frågor hänvisas till sprivasterbotten@gmail.com.

Här kan du läsa mer om språkdagen.


Kungliga Vitterhetsakademiens lärarpris 2020

Språklärarnas riksförbund är mycket stolta över att Kungliga Vitterhetsakademiens lärarpris 2020 tilldelas tre språklärare med stark koppling till föreningen.

Petra Lindberg Hultén är ordförande i lokalföreningen i Västra Sverige sedan 2008 och har bland annat varit drivande i arrangemanget Språkbad i Väst 2017.

Kent Fredholm var föreningens vice ordförande 2016-2017 och ordförande 2017-2019.

Mia Smith var föreningens vice ordförande 2014-2016 och är sedan 2016 engagerad i lokalföreningen i Västra Sverige som styrelseledamot, där hon bland annat varit engagerad i arrangemanget Språkbad i Väst 2017.

Läs gärna om deras tankar här.

   

Pris till lärare på Öckerö seglande gymnasieskola

Prestigepris till tyskalärare

Språklärare med höga krav prisas

Partillelärare prisas för sin undervisning

Kungligt pris till lärare i Partille

Kungl. Vitterhetsakademien belönar Partillelärare

Petra prisas av Kungliga Vitterhetsakademien

Stort grattis, alla tre!