Utvald artikel

7 stipendier för medlemmar till fortbildning i Nice

Språklärarnas riksförbud har glädjen att i samarbete med Francophonia, Alliance française

och Institut français

utlysa 7 stipendier för medlemmar till fortbildning i Nice i sommar.

Francophonia bjuder på kurskostnaden ,  Institut français bjuder på flygbiljetten (upp till en kostnad av 2 500 kr) och Alliance française bjuder på boende i värdfamilj. Det mesta inkluderas i stipendiet, men den som beviljas stipendium kommer att behöva betala en liten del på mellan 400 och 500 kr.

Ansökan sker i form av ett lettre de motivation (en français) där du förklarar varför just du behöver fortbildning i Frankrike och hur du kan sprida det du lär dig till andra språklärare.

Sista ansökningsdatum är den 15 april, maila ditt brev till franska@spraklararna.se

Kursen är de två första veckorna i juli, för mer information om innehåll hänvisas till https://www.universitesdefrancophonia.com/


INBJUDAN till INSPIRATIONSKVÄLL

Språklärarnas riksförbund avd. Norrbotten

inbjuder dig till en inspirationskväll och årsmöte

 

Tid: torsdagen, den 25/4 kl. 17.30

Plats: Luleå Gymnasiebyn, kv. Örnen

Avgift: ingen avgift för medlemmar i Språklärarnas riksförbund, 300 för icke medlemmar

Anmälan: olga.henriksson@skol.lulea.se senast den 23 april

 

Program

17.30 Vi träffas och äter sallad tillsammans

18.00 Årsmöte

18.30 Luleåguideförening presenterar

Camilla Vikström, leg lärare i ty/eng och ordförande i Luleå Guideförening, berättar ur 25 års erfarenhet av guidning i Luleå med omnejd samt ger tips på både ord, platser och fenomen att lyfta fram för besökare från tysk- fransk- och spansktalande länder.

 


April, april!

Hur mycket vi än uppskattar våra OH-apparater och blädderblock hyser vi stort förtroende till landets språklärarkår gällande hantering av dessa hjälpmedel utan fortbildningsinsatser. Datumet på affischen är svårt att hitta i kalendern, tyvärr.

April, april!


Språk för utsikt och insikt

Stort tack!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Styrelsen vill tacka alla föreläsare, deltagare och framförallt alla våra samarbetspartners för en fantastisk språkdag fylld med  intressanta föreläsningar, workshops  och berikande möten!

Vill du titta tillbaka på programmet för att påminna dig om namn, titlar eller dylikt?  Du kan titta här Program 2019

En del av våra föreläsare delar med sig av sina presentationer, dessa hittar du här. (uppdateras efterhand)


Årsmöte Gästrikland

Medlemmar i Språklärarnas riksförbund

hälsas välkomna till årsmöte

Det går bra att bli medlem under kvällen!

Tisdagen den 26 mars 2019, kl. 18.00

i Vasaskolan, rum 109 (nedervåningen)
Entrén med ingång från esplanaden är öppen från 17.00.
Parkering på gatorna är gratis efter kl. 18.

Kommer du lite sent och det är stängt – ring Olle Käll 070- 414 10 25

eller Térèse Mölsä 073-641 57 16

Program:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar i sal 109

Dagordning årsmöte

Barbara Wallsten presenterar sin forskning om pedagogiska bildtexter

i sal109

Kom till en trevlig kväll, där du får träffa nya språkkollegor i Gästrikland, och
möjlighet att föreslå mer intressant program i Språklärarnas regi.

Anmälan senast fredagen den 22 mars
till Térèse Mölsä per e-post: terese.molsa@gavle.se

VÄLKOMMEN!


SPRÅK FÖR UTSIKT OCH INSIKT

Välkomna till Språklärarnas riksförbunds språkdag 2019, som vi firar den 16 mars på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.

Årets tema är Språk för utsikt och insikt.

Dagen börjar 9:00 (registrering från 8:30) och håller på till 16:15. Vi erbjuder spännande och intressanta föredrag/workshops i spanska, franska, tyska och engelska, samt ett allmänt spår med bl.a. information om läromedel och om Språksprånget, Skolverkets satsning på kompetensutveckling för språklärare.

Under dagen hålls också vårt årsmöte, dit alla medlemmar är välkomna.

Språkdagen kostar 1250 kronor för medlemmar, 1750 kronor för icke medlemmar.

Vi satsar i år extra på yrkets framtid, språklärarstudenterna, som går in gratis (intyg om heltidsstudier krävs).

Om du inte redan är medlem blir du det lätt genom att mejla till spri.medlem@jagrafiska.se.

Program 2019

Anmälan

För att anmäla dig till Språkdagen, fyll i formuläret som du hittar här (https://goo.gl/forms/numtlOFVKDm6c5OH3).
Frågor
För frågor om Språkdagen, välkommen att mejla till spri.konferens@gmail.com.

Välkomna till Stockholm den 16 mars!


Årsmöte för Språklärarnas Riksförbund Västerbotten

 

 

Språklärarnas riksförbund Västerbotten kallar till årsmöte tisdagen den 26 mars 2019 kl. 18.30 på Umeå Folkets hus i Umeå, Vasaplan.

I samband med årsmötet bjuder föreningen på kaffe och kaka.

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna till vår förening.

Anmälan till årsmötet görs senast söndagen den 24 mars till Michael Meuser via epost 090.779891@telia.com

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen

Tid:   Tisdag 26 mars 2019 kl. 18.30

Plats: Umeå Folkets hus i Umeå, Vasaplan

 

 

Dagordning:

 

 1. Val av mötets ordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringsperson
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Kassörens ekonomiska rapport
 6. Revisorns berättelse över föreningens räkenskaper
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelse på två år
 9. Val av revisor på ett år
 10. Val av valberedning på ett år
 11. Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet
 12. Övriga ärenden

 


Årsmöte Västra Sverige

Årsmöte Västra Sverige

I samarbete med Studentlitteratur och LRs ämnesforum för engelska och moderna språk, vilka bjuder på fikat, har vi nöjet att presentera årets föreläsning i samband med Västra Sveriges årsmöte. Anmälan sker via denna länk!

 .             

Program

9.30-10.00 Registrering
10.00–11.30 Föreläsning Systematisk undervisning i muntlig språkfärdighet med Tore Nilsson
11.30-12.15 Fika med läromedelsutställning av Studentlitteratur
12.15-13.15 Årsmöte Språklärarnas riksförbund Västra Sverige

Tore Nilsson

Tore Nilsson är fil.dr. i engelska och universitetslektor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Han har ämneslärarutbildning i engelska och tyska med inriktning mot gymnasieskolan och har arbetat många år med vuxenutbildning. Sedan 2012 undervisar och handleder han inom ämneslärarutbildningen med inriktning mot språk samt masterutbildningen i språkdidaktik. Tore är också handledare för doktorander i språkdidaktik. Han håller fortbildningsdagar för lärare i engelska och moderna språk och är under läsåret 2018/19 involverad i Språksprånget som textförfattare och föredragshållare. Tores forskningsintressen rör bland annat blivande språklärares didaktiska tänkande, klassrumsbaserad forskning kring återkoppling på muntlig och skriftlig produktion, digitala verktyg i språkundervisningen, samt lärande och undervisning i grammatik.

Systematisk undervisning i muntlig språkfärdighet

Att ge eleverna goda möjligheter att utveckla sin muntliga språkfärdighet i främmande språk hör till en av lärarens didaktiska utmaningar. I ett kommunikativt undervisningsparadigm kan det finnas risk att språkets formella komponenter (uttal, morfologi, syntax, vokabulär) samt pragmatiska aspekter inte ägnas systematisk uppmärksamhet i relation till just den muntliga språkfärdighetsutvecklingen. I mitt föredrag diskuterar jag frågor kring hur lärare på olika sätt kan ge eleverna möjlighet till strukturerad bearbetning av språkligt inflöde (input). Jag presenterar och diskuterar även en modell för hur undervisning kan organiseras för att stötta en systematisk utveckling av muntlig språkfärdighet i moderna språk och engelska.


Lästips – rapporter från NAFS

För att utvecklas som lärare behöver vi alla fortbildning, och denna ska gärna vara kopplad till forskning. Nu kommer aktuella rapporter från NAFS vid Göteborgs universitet. De som närvarade vid årsmötet hos vår lokalförening i Västra Sverige fick då ett smakprov från Frank Perrotte och Patrik Axelson, vilkas presentation engagerade åhörarna.

Kanske lockar alla några av rapporterna till läsning? Kanske kan de lämpa sig som grund för samtal på en ämneskonferens?

Att bedöma språklig kompetens – Rapporter från projektet Nationella prov i främmande språk