”Obegripligt att viktiga språk stryks i schemat”

Källa: Svenska Dagbladet 2019-05-09 : https://www.svd.se/obegripligt-att-viktiga-sprak-stryks-i-schemat#P9nk6z-comments

Den ensidiga fokuseringen på engelska i skolan är skadlig för Sveriges konkurrenskraft. Kunskaperna i framför allt franska och tyska behöver stärkas när vår framtid är så tätt knuten till Europasamarbetet, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, och Anna Anu Viik, Språklärarnas Riksförbund.

I dag, den 9 maj, firas Europadagen som en hyllning av Schumandeklarationen som var utgångspunkten för dagens Europasamarbete. Med bara några veckor kvar till valet till Europaparlamentet, riktas blickarna förstås mot Europas framtid. Vad är det för Europa vi kommer att ha och vilken roll har Sverige i det framtida samarbetet?

Till följd av brexitprocessen framstår Tyskland och Frankrike allt mer som dominerande stormakter inom EU. Det innebär rimligtvis att det är viktigt att många fler, snarare än allt färre, hänger med i den tyska och franska debatten. President Emmanuel Macron har presenterat en plan för att stärka franskans position i Europa. Redan innan brexitomröstningen i Storbritannien tog EU-kommissionen ett symboliskt beslut om att använda mer franska och tyska vid tal samt i uttalanden i media. Kunskaper i spanska är också värdefulla i Europa och i EU-sammanhang. Många européer utanför Spanien har spanskan som andra eller tredje språk, för att inte tala om att det är ett av det mest talade språken i hela världen.

Det är oroväckande att intresset i Sverige för att behärska de stora EU-språken samtidigt dalar kraftigt. En tredjedel av niondeklassarna läser inget annat främmande språk än engelska, med undantag för de elever som har annat modersmål än svenska. Av de elever som läser andra språk har endast 14 procent valt franska och 18 procent tyska medan spanskan brottas med störst antal obehöriga lärare. Tyvärr svalnar intresset i gymnasieskolan för alla tre språken då eleverna avslutar språkstudierna så fort man fått sina meritpoäng. Konsekvensen är att allt färre studenter läser vidare och att allt färre vill bli språklärare. Till exempel var det endast 6 personer i hela Sverige som höstterminen 2018 antogs till lärarutbildningen riktad mot årskurs 7–9 i tyska.

Då och då poppar debatten upp om hur man ska vända den dystra utvecklingen. Många tycks vara överens om språkkunskapernas betydelse. ”Jag hoppas ni lär er fler europeiska språk, inte bara engelska”, uppmuntrade statsminister Stefan Löfven studenterna på Uppsala universitet i sitt Europatal den 26 oktober 2017.

”Kunskaper i moderna språk är avgörande för att ett litet land som Sverige ska kunna delta i europeiskt och globalt samarbete”, uttalade sig utbildningsutskottet 2012. ”Vi vill att moderna språk ska göras obligatoriskt i grundskolan”, skrev Socialdemokraterna året därpå. Även Skolverket har sagt sitt i frågan. I somras kom de med ett förslag till regeringen där möjligheten att läsa extra svenska och engelska i stället för moderna språk tas bort.

Men inga uttalanden eller debattartiklar, som samtliga varnar för de negativa konsekvenserna av att allt färre svenskar lär sig främmande språk, har fått något gehör. I stället har det uppstått nya bekymmer i och med kommunernas nedskärningar. Då är det ofta språken som får ge vika och framför allt franskan som stryks på schemat. Det är helt obegripligt hur de ansvariga beslutsfattarna stillatigande ser på när ett helt ämne utarmas. När våra nordiska grannländer upprättar språkstrategier och utvecklar språkundervisningen, tittar Sverige på och låter ”naturen ha sin gång”.

Europa och världen är så mycket mer än bara engelska. Att lära sig flera främmande språk är ett säkert kort för ett bättre samarbete och ökad förståelse mellan länder och kulturer. Men språkkunskaperna är också viktiga för Sveriges tillväxt. Enligt svenskt näringsliv är tyskan en klar bristvara, trots att Tyskland är Sveriges i särklass viktigaste handelspartner. Den ensidiga fokuseringen på engelska är med andra ord skadlig för Sveriges konkurrenskraft. Men det är också ett fattigdomsbevis ur ett bildningsperspektiv, då vårt samhälles intellektuella rötter finns i de stora europeiska kulturländerna.

Sveriges framtid är tätt knuten till Europasamarbetet och hur Europa utvecklas. Det borde avspegla sig i vår språkpolitik. Den språkliga kompetensen behövs i Sverige om vi ska kunna vidmakthålla vår position och ha ett reellt inflytande. Det räcker inte längre med politiska uttalanden om hur viktigt det är stärka de stora EU-språken. Det krävs beslutsfattande. Att göra det obligatoriskt för alla elever i grundskolan att läsa ytterligare ett språk, utöver den helt centrala undervisningen i engelska, vore en bra början. Sverige och våra elever förtjänar bättre än att hamna på efterkälken på grund av ett politiskt etablissemang som vägrar se detta som en fråga om Sveriges framtida roll i Europa.

Åsa Fahlén
ordförande, Lärarnas Riksförbund
Anna Anu Viik
ordförande, Språklärarnas Riksförbund

 

 


INBJUDAN till INSPIRATIONSKVÄLL

Språklärarnas riksförbund avd. Norrbotten

inbjuder dig till en inspirationskväll och årsmöte

 

Tid: torsdagen, den 25/4 kl. 17.30

Plats: Luleå Gymnasiebyn, kv. Örnen

Avgift: ingen avgift för medlemmar i Språklärarnas riksförbund, 300 för icke medlemmar

Anmälan: olga.henriksson@skol.lulea.se senast den 23 april

 

Program

17.30 Vi träffas och äter sallad tillsammans

18.00 Årsmöte

18.30 Luleåguideförening presenterar

Camilla Vikström, leg lärare i ty/eng och ordförande i Luleå Guideförening, berättar ur 25 års erfarenhet av guidning i Luleå med omnejd samt ger tips på både ord, platser och fenomen att lyfta fram för besökare från tysk- fransk- och spansktalande länder.

 


April, april!

Hur mycket vi än uppskattar våra OH-apparater och blädderblock hyser vi stort förtroende till landets språklärarkår gällande hantering av dessa hjälpmedel utan fortbildningsinsatser. Datumet på affischen är svårt att hitta i kalendern, tyvärr.

April, april!


Språk för utsikt och insikt

Stort tack!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Styrelsen vill tacka alla föreläsare, deltagare och framförallt alla våra samarbetspartners för en fantastisk språkdag fylld med  intressanta föreläsningar, workshops  och berikande möten!

Vill du titta tillbaka på programmet för att påminna dig om namn, titlar eller dylikt?  Du kan titta här Program 2019

En del av våra föreläsare delar med sig av sina presentationer, dessa hittar du här. (uppdateras efterhand)


Årsmöte Gästrikland

Medlemmar i Språklärarnas riksförbund

hälsas välkomna till årsmöte

Det går bra att bli medlem under kvällen!

Tisdagen den 26 mars 2019, kl. 18.00

i Vasaskolan, rum 109 (nedervåningen)
Entrén med ingång från esplanaden är öppen från 17.00.
Parkering på gatorna är gratis efter kl. 18.

Kommer du lite sent och det är stängt – ring Olle Käll 070- 414 10 25

eller Térèse Mölsä 073-641 57 16

Program:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar i sal 109

Dagordning årsmöte

Barbara Wallsten presenterar sin forskning om pedagogiska bildtexter

i sal109

Kom till en trevlig kväll, där du får träffa nya språkkollegor i Gästrikland, och
möjlighet att föreslå mer intressant program i Språklärarnas regi.

Anmälan senast fredagen den 22 mars
till Térèse Mölsä per e-post: terese.molsa@gavle.se

VÄLKOMMEN!


SPRÅK FÖR UTSIKT OCH INSIKT

Välkomna till Språklärarnas riksförbunds språkdag 2019, som vi firar den 16 mars på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.

Årets tema är Språk för utsikt och insikt.

Dagen börjar 9:00 (registrering från 8:30) och håller på till 16:15. Vi erbjuder spännande och intressanta föredrag/workshops i spanska, franska, tyska och engelska, samt ett allmänt spår med bl.a. information om läromedel och om Språksprånget, Skolverkets satsning på kompetensutveckling för språklärare.

Under dagen hålls också vårt årsmöte, dit alla medlemmar är välkomna.

Språkdagen kostar 1250 kronor för medlemmar, 1750 kronor för icke medlemmar.

Vi satsar i år extra på yrkets framtid, språklärarstudenterna, som går in gratis (intyg om heltidsstudier krävs).

Om du inte redan är medlem blir du det lätt genom att mejla till spri.medlem@jagrafiska.se.

Program 2019

Anmälan

För att anmäla dig till Språkdagen, fyll i formuläret som du hittar här (https://goo.gl/forms/numtlOFVKDm6c5OH3).
Frågor
För frågor om Språkdagen, välkommen att mejla till spri.konferens@gmail.com.

Välkomna till Stockholm den 16 mars!


Årsmöte för Språklärarnas Riksförbund Västerbotten

 

 

Språklärarnas riksförbund Västerbotten kallar till årsmöte tisdagen den 26 mars 2019 kl. 18.30 på Umeå Folkets hus i Umeå, Vasaplan.

I samband med årsmötet bjuder föreningen på kaffe och kaka.

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna till vår förening.

Anmälan till årsmötet görs senast söndagen den 24 mars till Michael Meuser via epost 090.779891@telia.com

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen

Tid:   Tisdag 26 mars 2019 kl. 18.30

Plats: Umeå Folkets hus i Umeå, Vasaplan

 

 

Dagordning:

 

 1. Val av mötets ordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringsperson
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Kassörens ekonomiska rapport
 6. Revisorns berättelse över föreningens räkenskaper
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelse på två år
 9. Val av revisor på ett år
 10. Val av valberedning på ett år
 11. Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet
 12. Övriga ärenden

 


7 stipendier för medlemmar till fortbildning i Nice

Språklärarnas riksförbud har glädjen att i samarbete med Francophonia, Alliance française

och Institut français

utlysa 7 stipendier för medlemmar till fortbildning i Nice i sommar.

Francophonia bjuder på kurskostnaden ,  Institut français bjuder på flygbiljetten (upp till en kostnad av 2 500 kr) och Alliance française bjuder på boende i värdfamilj. Det mesta inkluderas i stipendiet, men den som beviljas stipendium kommer att behöva betala en liten del på mellan 400 och 500 kr.

Ansökan sker i form av ett lettre de motivation (en français) där du förklarar varför just du behöver fortbildning i Frankrike och hur du kan sprida det du lär dig till andra språklärare.

Sista ansökningsdatum är den 15 april, maila ditt brev till franska@spraklararna.se

Kursen är de två första veckorna i juli, för mer information om innehåll hänvisas till https://www.universitesdefrancophonia.com/


Årsmöte Västra Sverige

Årsmöte Västra Sverige

I samarbete med Studentlitteratur och LRs ämnesforum för engelska och moderna språk, vilka bjuder på fikat, har vi nöjet att presentera årets föreläsning i samband med Västra Sveriges årsmöte. Anmälan sker via denna länk!

 .             

Program

9.30-10.00 Registrering
10.00–11.30 Föreläsning Systematisk undervisning i muntlig språkfärdighet med Tore Nilsson
11.30-12.15 Fika med läromedelsutställning av Studentlitteratur
12.15-13.15 Årsmöte Språklärarnas riksförbund Västra Sverige

Tore Nilsson

Tore Nilsson är fil.dr. i engelska och universitetslektor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Han har ämneslärarutbildning i engelska och tyska med inriktning mot gymnasieskolan och har arbetat många år med vuxenutbildning. Sedan 2012 undervisar och handleder han inom ämneslärarutbildningen med inriktning mot språk samt masterutbildningen i språkdidaktik. Tore är också handledare för doktorander i språkdidaktik. Han håller fortbildningsdagar för lärare i engelska och moderna språk och är under läsåret 2018/19 involverad i Språksprånget som textförfattare och föredragshållare. Tores forskningsintressen rör bland annat blivande språklärares didaktiska tänkande, klassrumsbaserad forskning kring återkoppling på muntlig och skriftlig produktion, digitala verktyg i språkundervisningen, samt lärande och undervisning i grammatik.

Systematisk undervisning i muntlig språkfärdighet

Att ge eleverna goda möjligheter att utveckla sin muntliga språkfärdighet i främmande språk hör till en av lärarens didaktiska utmaningar. I ett kommunikativt undervisningsparadigm kan det finnas risk att språkets formella komponenter (uttal, morfologi, syntax, vokabulär) samt pragmatiska aspekter inte ägnas systematisk uppmärksamhet i relation till just den muntliga språkfärdighetsutvecklingen. I mitt föredrag diskuterar jag frågor kring hur lärare på olika sätt kan ge eleverna möjlighet till strukturerad bearbetning av språkligt inflöde (input). Jag presenterar och diskuterar även en modell för hur undervisning kan organiseras för att stötta en systematisk utveckling av muntlig språkfärdighet i moderna språk och engelska.