Om oss

Vad är Språklärarnas riksförbund?

Det finns språklärarföreningar i de flesta länder. Vår förening startades 1938 och hette fram till 10 mars 2013 Riksföreningen för Lärarna i Moderna Språk och hade förkortningen LMS. Vi tilhör flera internationella paraplyorganisationer och vi har ett tätt samarbete med våra systerföreningar i Finland och i Danmark. Vi samarbetar också med de andra ämneslärarföreningarna i Sverige.

Vad gör vi? Vi verkar för en ökad insikt om språkkunskapernas stora betydelse för individen, för samhället och för den interkulturella förståelsen. Vi för fram språklärarnas åsikter till Skolverket, Utbildningsdepartementet och i media. Vi fungerar som remissinstans för skolmyndighet och departement. Vi verkar för kvalitativ ämnesfortbildning för språklärare. Vi främjar kontakter och samarbete med näringsliv, myndigheter, universitet, högskolor och undervisningsrelaterad forskning. Vi verkar även för förbättrade undervisningsmetoder och läromedel.

Vad får du som medlem? Du medverkar till att stärka språkens och språkundervisningens ställning i samhället och i skolan. Du både medverkar till och får tillgång till kvalitativ fortbildning för språklärare. Då får tillgång till värdefulla språklärarnätverk, både lokalt, nationellt och internationellt. Du får tillgång till våra stipendier och även hjälp att hitta och söka andra språklärarstipendier. Fyra nummer av vår fina mångspråkiga tidning Lingua får du hem i brevlådan.

Här är styrelsen:

 

Här är våra stadgar: Stadgar för Språklärarnas riksförbund

Här är vårt senaste årsmötesprotokoll:

Protokoll fran årsmöte SPRI 2018

Verksamhetsberättelsen för 2016 hittar du här:

Verksamhetsberättelse SPRI 2017

Äldre årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser finns i vårt arkiv.

Vi finns naturligtvis även i sociala medier.

Vårt twitter-konto heter @spraklararnas och vår facebook-grupp heter Språklärarnas riksförbund.

Titta gärna in och delta i diskussionerna!

Styrelsen

Ordförande:
Anna Anu Viik
ordforande@spraklararna.se

Vice ordförande:

Helene Nelson Lindgren
viceordforande@spraklararna.se

Skattmästare:
Michael Meuser
Medlemskap och ekonomi
skattmastare@spraklararna.se

Sekreterare:
Ingalill Zeeck
sekreterare@spraklararna.se

Redaktör:
Elisabeth Tegelberg
lingua@spraklararna.se

Engelska:
Carolina Clarin
engelska@spraklararna.se

Franska:
Térèse Mölsä
franska@spraklararna.se

Spanska:
Adriana Sturesson
spanska@spraklararna.se

Tyska:
Corina Löwe
tyska@spraklararna.se

Förlagskontakter:
Birgitta Milbrink
forlagskontakter@spraklararna.se

Kontaktpersoner

Italienska:
Linda Smidfelt
italienska@spraklararna.se

Kinesiska:
Rona Shan Long Shi
kinesiska@spraklararna.se

Modersmål:
Sona Welsapar
modersmal@spraklararna.se

Ryska:
Vakant

Människans språk:
Vakant