Om oss

Vad är Språklärarnas riksförbund?

Det finns språklärarföreningar i de flesta länder. Vår förening startades 1938 hette fram till 10 mars 2013 Riksföreningen för Lärarna i Moderna Språk och hade förkortningen LMS. Vi tilhör flera internationella paraplyorganisationer och vi har ett tätt samarbete med våra systerföreningar i Finland och i Danmark. Vi samarbetar också med de andra ämneslärarföreningarna i Sverige.

Vad gör vi? Vi verkar för en ökad insikt om språkkunskapernas stora betydelse för individen, för samhället och för den interkulturella förståelsen. Vi för fram språklärarnas åsikter till Skolverket, Utbildningsdepartementet och i media. Vi fungerar som remissinstans för skolmyndighet och departement. Vi verkar för kvalitativ ämnesfortbildning för språklärare. Vi främjar kontakter och samarbete med näringsliv, myndigheter, universitet, högskolor och undervisningsrelaterad forskning. Vi verkar även för förbättrade undervisningsmetoder och läromedel.

Vad får du som medlem? Du medverkar till att stärka språkens och språkundervisningens ställning i samhället och i skolan. Du både medverkar till och får tillgång till kvalitativ fortbildning för språklärare. Då får tillgång till värdefulla språklärarnätverk, både lokalt, nationellt och internationellt. Du får tillgång till våra stipendier och även hjälp att hitta och söka andra språklärarstipendier. Fyra nummer av vår fina mångspråkiga tidning Lingua får du hem i brevlådan.

Här är styrelsen:

 

 

Samarbete:

I Sverige:
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala Universitet
Kurser, seminarier, fortbildning, didaktiska tips och mycket mer hittar du här.

Övriga ämnesföreningar:
Svensklärarföreningen
LISA (Riksförbundet Lärare i Svenska som Andra språk)

Våra grannar:
SUKOL – Språklärarföreningen i Finland
Sproglærerforeningen i Danmark
STIL – Språklärarföreningen på Island
Norge Fremmedspråksenteret

Våra medlemskap:
FIPLV   International Federation of Language Teachers associations.

IATFL  International Association for Teachers of English as a Foreign Langauge

FIPF Fédération Internationale des Professeurs de Français.

IDV  Internationaler Deutschlehrerinnen und Deutschlehrerverband

Styrelsen

Ordförande:
Anna Anu Viik
ordforande@spraklararna.se

Vice ordförande:

Helene Nelson Lindgren
viceordforande@spraklararna.se

Skattmästare:
Michael Meuser
Medlemskap och ekonomi
skattmastare@spraklararna.se

Sekreterare:
Ingalill Zeeck
sekreterare@spraklararna.se

Redaktör:
Jacob Pettersson
lingua@spraklararna.se

Engelska:
Carolina Clarin
engelska@spraklararna.se

Franska:
Térèse Mölsä
franska@spraklararna.se

Spanska:
Adriana Sturesson
spanska@spraklararna.se

Tyska:
Corina Löwe
tyska@spraklararna.se

Förlagskontakter:
Birgitta Milbrink
forlagskontakter@spraklararna.se

Kontaktpersoner

Modersmål:
Agustín Riverol
modersmal@spraklararna.se

Kinesiska:

Vakant

Ryska:
Vakant

Människans språk:
Vakant