Västra Sverige

Information från lokalföreningen

Årsmöte 2020

Vi vill tacka alla deltagare för visat engagemang vid vårt årsmöte.

Kent Fredholm undervisar blivande språklärare på lärarutbildningen i Karlstad och skriver en avhandling om gymnasieelevers digitala skriv- och sökstrategier i spanska. Han har tidigare undervisat i franska, spanska, kinesiska och italienska och har kvar en italienskgrupp på gymnasiet. Han var ordförande för Språklärarnas riksförbund 2017-2019, och är en av tre språklärare som i år mottager Kungl. Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning.

I dagens föreläsning presenterar Kent ett kreativt skrivprojekt på såpoperetema där olika teman och grammatiska färdigheter integreras på ett sätt som engagerar eleverna. Han kommer också att presentera några resultat från sitt avhandlingsprojekt, med fokus på elevers användning av maskinöversättning och vad den får för effekter på ordförråd, korrekthet och komplexitet i elevernas texter. 

Fransklärardagen 2020

Tack för gott deltagande vid årets fransklärardag 

Föreläsarnas presentation återfinns här:

Nicolas Manuguerra: Évolutions du roman du XXIe siècle: lectures contemporaines

Kontakt till vår lokalavdelning:

Ordförande Petra Lindberg Hultén, Öckerö Seglande Gymnasieskola (tyska, svenska, svenska som andraspråk)
Kassör Pia Scholer, Strömstiernaskolan (tyska, matematik, fysik)
Vice ordförande Susanne Johansson, Montessoriskolan Skäret 4-6 (engelska)
Sekreterare Mikaela Andersson, Sven Erikssongymnasiet, Borås (spanska)
Vice sekreterare Katarina Perman, Donnergymnasiet, Göteborg (spanska, engelska)
Övriga ledamöter:
Mia Smith, Vallhamra skola, Partille (engelska, tyska)
Hanna Nilsson Pingel, Vallhamra skola, Partille (spanska, tyska)
Språklärarnas riksförbund Västra Sverige nås under denna e-postadress:

Ordförande: Petra Lindberg Hultén

spraklararnavastrasverige@gmail.com