Västra Sverige

Information från lokalföreningen

Årsmöte 2020

Vi vill tacka alla deltagare för visat engagemang vid vårt årsmöte.

Kent Fredholm undervisar blivande språklärare på lärarutbildningen i Karlstad och skriver en avhandling om gymnasieelevers digitala skriv- och sökstrategier i spanska. Han har tidigare undervisat i franska, spanska, kinesiska och italienska och har kvar en italienskgrupp på gymnasiet. Han var ordförande för Språklärarnas riksförbund 2017-2019, och är en av tre språklärare som i år mottager Kungl. Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning.

I dagens föreläsning presenterar Kent ett kreativt skrivprojekt på såpoperetema där olika teman och grammatiska färdigheter integreras på ett sätt som engagerar eleverna. Han kommer också att presentera några resultat från sitt avhandlingsprojekt, med fokus på elevers användning av maskinöversättning och vad den får för effekter på ordförråd, korrekthet och komplexitet i elevernas texter. 

Fransklärardagen 2020

Tack för gott deltagande vid årets fransklärardag 

Föreläsarnas presentation återfinns här:

Nicolas Manuguerra: Évolutions du roman du XXIe siècle: lectures contemporaines

How to be Creative with Shakespeare

Stort tack för engagerat deltagande vid vår andra workshop med Lisa Peters. Kvällen var otroligt uppskattad av deltagarna och vi gick alla styrkta därifrån!

Vi vill också tacka Ingrid Segerstedts gymnasium för gott samarbete. Det är en fantastisk aula vi får använda för våra fortbildningsarrangemang och vi är så tacksamma för elevernas hjälp med att ordna fika till våra deltagare. Tusen tack!

. . .

Lisa Peter, Senior Lecturer in Shakespeare Studies (International) and European Projects Manager at The Shakespeare Birthplace Trust. In her teaching at the Trust, Lisa particularly looks after international groups whose first language is any other than English, and she specialises in Shakespeare translations and the Shakespeare reception around the world. Her new range of educational sessions for language learners at the Trust was launched in 2015 and she co-developed the MOOC Exploring English: Shakespeare together with the British Council. In addition, Lisa contributed to the BBC Learning English series Shakespeare Speaks and she has written study guides for Digital Theatre Plus.

A World of Words - i samarbete med Studentlitteratur

Stort tack till Studentlitteratur, till Ingrid Segerstedts gymnasium och till Diane Schmitt som gav oss nya tankar och inspiration kring arbetet med ordförråd. Vikten av att aktivt arbeta med ordförråd blev tydlig, men även skillnaden mellan att lära in nya ord och att utöka sitt ordförråd genom att lära in nya betydelser av ord som redan finns i elevens ordförråd. Dianes presentation kommer mailas ut till alla deltagare i dagens samtal.

Årsmöte Västra Sverige - 30/3

Ett stort tack för deltagandet vid vårt årsmöte!

 .  

Program

9.30-10.00 Registrering
10.00–11.30 Föreläsning Systematisk undervisning i muntlig språkfärdighet med Tore Nilsson
11.30-12.15 Fika med läromedelsutställning av Studentlitteratur
12.15-13.15 Årsmöte Språklärarnas riksförbund Västra Sverige

Tore Nilsson

Tore Nilsson är fil.dr. i engelska och universitetslektor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Han har ämneslärarutbildning i engelska och tyska med inriktning mot gymnasieskolan och har arbetat många år med vuxenutbildning. Sedan 2012 undervisar och handleder han inom ämneslärarutbildningen med inriktning mot språk samt masterutbildningen i språkdidaktik. Tore är också handledare för doktorander i språkdidaktik. Han håller fortbildningsdagar för lärare i engelska och moderna språk och är under läsåret 2018/19 involverad i Språksprånget som textförfattare och föredragshållare. Tores forskningsintressen rör bland annat blivande språklärares didaktiska tänkande, klassrumsbaserad forskning kring återkoppling på muntlig och skriftlig produktion, digitala verktyg i språkundervisningen, samt lärande och undervisning i grammatik.

Systematisk undervisning i muntlig språkfärdighet

Att ge eleverna goda möjligheter att utveckla sin muntliga språkfärdighet i främmande språk hör till en av lärarens didaktiska utmaningar. I ett kommunikativt undervisningsparadigm kan det finnas risk att språkets formella komponenter (uttal, morfologi, syntax, vokabulär) samt pragmatiska aspekter inte ägnas systematisk uppmärksamhet i relation till just den muntliga språkfärdighetsutvecklingen. I mitt föredrag diskuterar jag frågor kring hur lärare på olika sätt kan ge eleverna möjlighet till strukturerad bearbetning av språkligt inflöde (input). Jag presenterar och diskuterar även en modell för hur undervisning kan organiseras för att stötta en systematisk utveckling av muntlig språkfärdighet i moderna språk och engelska.

Edcamp språk - 21/3

Hjärtligt tack till alla deltagare vid vårt Edcamp med fokus på betyg i moderna språk i år 6 i samarbete med APEOS och Folkuniversitetet. Mias presentation hittar ni här.

Fransklärardagen

Ett stort tack till alla deltagare vid årets fransklärardag. Programmet finns här och nedan finner ni föreläsarnas presentationer.

  • Céline Rocher-Hahlin talade om motivation.
  • Georgia Wilhelmsson pratade om eTwinning.
  • Mårten Rånäs föreläste om inlärning av glosor (le vocabulaire).
  • Yannick Orfèvre pratade om vad som hänt i Frankrike den senaste tiden. Läs gärna hans artikel i Lingua som handlar om samma sak!

 . 

Engelsklärareftermiddagen: How to be Creative with Shakespeare

Vi vill tacka alla deltagare för gott engagemang under vår engelsklärareftermiddag och även tacka Studentlitteratur och Ingrid Segerstedts Gymnasium, samt de elever som hjälpte oss att fixa förträfflig fika till våra deltagare.

I samband med arrangemanget lottade också Studentlitteratur ut bokpriser bland deltagarna. Vinnare av dessa var:

Marie Pagil
Ifeoma Amu
Maryana Sardupalovic
Sofia Lindoffer

Årets program presenterades i samarbete med projektet Cultureshake (www.cultureshake.eu)

Plats: Ingrid Segerstedts Gymnasium, Södra vägen 25
Datum: onsdagen 26/9
Tid: kl 16-19
Pris: 0:- för medlemmar i Språklärarnas riksförbund och du blir automatiskt medlem för 250 kr när du anmäler dig.
I och med denna engelsklärareftermiddag får du medlemskap för resten av 2018 och hela 2019. Detta betalas av dig efter denna fortbildningsdag.
Priset inkluderar kaffe/te/vatten, smörgås och kaka.

Through the English School Gothenburg and the project CultureShake - A transnational, multilingual learning project: www.cultureshake.eu - Språklärarnas riksförbund Västra Sverige has been involved to spread these ideas to other language teachers in Sweden.

16.15-16.45 registrering och fika (fralla + kaffe/te/vatten)

16.45-17.45 Workshop 1: Shakespeare in the Language Classroom
Is it possible to teach Shakespeare to language learners? Aren't his plays and poems too old be studied in the 21st century? How can I approach his works in my classroom? These and more questions about how to include the world's most famous playwright in language teaching will be the topic for the first session. We will use a couple of sample activities to explore different avenues towards Shakespeare that work with lower secondary and upper secondary school students.

17:45-18.15 Fika (kaka + kaffe/te/vatten)

18.15-19.00 Workshop 2: Shakespeare's Language (and how to deal with it)
This second session of the evening will focus on Shakespeare's language: the English he wrote in, the theatre he wrote for, and the verse and words he gave to his actors as well as his audiences. We will go through some close reading activities that will open up the texts to students not familiar with 16th-century writing for the theatre.
Fun, free and flexible teaching resources Teaching Shakespeare Around the World: www.shakespeareresources.com

Avslutning: Utvärdering av fortbildningseftermiddagen kommer på mejlen.

Lisa Peter, Senior Lecturer in Shakespeare Studies (International) and European Projects Manager at The Shakespeare Birthplace Trust. In her teaching at the Trust, Lisa particularly looks after international groups whose first language is any other than English, and she specialises in Shakespeare translations and the Shakespeare reception around the world. Her new range of educational sessions for language learners at the Trust was launched in 2015 and she co-developed the MOOC Exploring English: Shakespeare together with the British Council. In addition, Lisa contributed to the BBC Learning English series Shakespeare Speaks and she has written study guides for Digital Theatre Plus.

Kontakt till vår lokalavdelning:

Ordförande Petra Lindberg Hultén, Öckerö Seglande Gymnasieskola (tyska, svenska, svenska som andraspråk)
Kassör Pia Scholer, Strömstiernaskolan (tyska, matematik, fysik)
Vice ordförande Susanne Johansson, Montessoriskolan Skäret 4-6 (engelska)
Sekreterare Mikaela Andersson, Sven Erikssongymnasiet, Borås (spanska)
Vice sekreterare Katarina Perman, Donnergymnasiet, Göteborg (spanska, engelska)
Övriga ledamöter:
Mia Smith, Vallhamra skola, Partille (engelska, tyska)
Hanna Nilsson Pingel, Vallhamra skola, Partille (spanska, tyska)
Språklärarnas riksförbund Västra Sverige nås under denna e-postadress:

Ordförande: Petra Lindberg Hultén

spraklararnavastrasverige@gmail.com