Västra Sverige

Information från lokalföreningen

Årsmöte Västra Sverige - 30/3

Ett stort tack för deltagandet vid vårt årsmöte!

 .             

Program

9.30-10.00 Registrering
10.00–11.30 Föreläsning Systematisk undervisning i muntlig språkfärdighet med Tore Nilsson
11.30-12.15 Fika med läromedelsutställning av Studentlitteratur
12.15-13.15 Årsmöte Språklärarnas riksförbund Västra Sverige

Tore Nilsson

Tore Nilsson är fil.dr. i engelska och universitetslektor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Han har ämneslärarutbildning i engelska och tyska med inriktning mot gymnasieskolan och har arbetat många år med vuxenutbildning. Sedan 2012 undervisar och handleder han inom ämneslärarutbildningen med inriktning mot språk samt masterutbildningen i språkdidaktik. Tore är också handledare för doktorander i språkdidaktik. Han håller fortbildningsdagar för lärare i engelska och moderna språk och är under läsåret 2018/19 involverad i Språksprånget som textförfattare och föredragshållare. Tores forskningsintressen rör bland annat blivande språklärares didaktiska tänkande, klassrumsbaserad forskning kring återkoppling på muntlig och skriftlig produktion, digitala verktyg i språkundervisningen, samt lärande och undervisning i grammatik.

Systematisk undervisning i muntlig språkfärdighet

Att ge eleverna goda möjligheter att utveckla sin muntliga språkfärdighet i främmande språk hör till en av lärarens didaktiska utmaningar. I ett kommunikativt undervisningsparadigm kan det finnas risk att språkets formella komponenter (uttal, morfologi, syntax, vokabulär) samt pragmatiska aspekter inte ägnas systematisk uppmärksamhet i relation till just den muntliga språkfärdighetsutvecklingen. I mitt föredrag diskuterar jag frågor kring hur lärare på olika sätt kan ge eleverna möjlighet till strukturerad bearbetning av språkligt inflöde (input). Jag presenterar och diskuterar även en modell för hur undervisning kan organiseras för att stötta en systematisk utveckling av muntlig språkfärdighet i moderna språk och engelska.

Edcamp språk - 21/3

Hjärtligt tack till alla deltagare vid vårt Edcamp med fokus på betyg i moderna språk i år 6 i samarbete med APEOS och Folkuniversitetet. Mias presentation hittar ni här.

Fransklärardagen

Ett stort tack till alla deltagare vid årets fransklärardag. Programmet finns här och nedan finner ni föreläsarnas presentationer.

  • Céline Rocher-Hahlin talade om motivation. Hon vill gärna ha feedback på sin presentaiton, mailadress finns i presentationen.
  • Georgia Wilhelmsson pratade om eTwinning.
  • Mårten Rånäs föreläste om inlärning av glosor (le vocabulaire).
  • Yannick Orfèvre pratade om vad som hänt i Frankrike den senaste tiden. Läs gärna hans artikel i Lingua som handlar om samma sak!

 . 

Engelsklärareftermiddagen: How to be Creative with Shakespeare

Vi vill tacka alla deltagare för gott engagemang under vår engelsklärareftermiddag och även tacka Studentlitteratur och Ingrid Segerstedts Gymnasium, samt de elever som hjälpte oss att fixa förträfflig fika till våra deltagare.

I samband med arrangemanget lottade också Studentlitteratur ut bokpriser bland deltagarna. Vinnare av dessa var:

Marie Pagil
Ifeoma Amu
Maryana Sardupalovic
Sofia Lindoffer

Årets program presenterades i samarbete med projektet Cultureshake (www.cultureshake.eu)

Plats: Ingrid Segerstedts Gymnasium, Södra vägen 25
Datum: onsdagen 26/9
Tid: kl 16-19
Pris: 0:- för medlemmar i Språklärarnas riksförbund och du blir automatiskt medlem för 250 kr när du anmäler dig.
I och med denna engelsklärareftermiddag får du medlemskap för resten av 2018 och hela 2019. Detta betalas av dig efter denna fortbildningsdag.
Priset inkluderar kaffe/te/vatten, smörgås och kaka.

Through the English School Gothenburg and the project CultureShake - A transnational, multilingual learning project: www.cultureshake.eu - Språklärarnas riksförbund Västra Sverige has been involved to spread these ideas to other language teachers in Sweden.

16.15-16.45 registrering och fika (fralla + kaffe/te/vatten)

16.45-17.45 Workshop 1: Shakespeare in the Language Classroom
Is it possible to teach Shakespeare to language learners? Aren't his plays and poems too old be studied in the 21st century? How can I approach his works in my classroom? These and more questions about how to include the world's most famous playwright in language teaching will be the topic for the first session. We will use a couple of sample activities to explore different avenues towards Shakespeare that work with lower secondary and upper secondary school students.

17:45-18.15 Fika (kaka + kaffe/te/vatten)

18.15-19.00 Workshop 2: Shakespeare's Language (and how to deal with it)
This second session of the evening will focus on Shakespeare's language: the English he wrote in, the theatre he wrote for, and the verse and words he gave to his actors as well as his audiences. We will go through some close reading activities that will open up the texts to students not familiar with 16th-century writing for the theatre.
Fun, free and flexible teaching resources Teaching Shakespeare Around the World: www.shakespeareresources.com

Avslutning: Utvärdering av fortbildningseftermiddagen kommer på mejlen.

Lisa Peter, Senior Lecturer in Shakespeare Studies (International) and European Projects Manager at The Shakespeare Birthplace Trust. In her teaching at the Trust, Lisa particularly looks after international groups whose first language is any other than English, and she specialises in Shakespeare translations and the Shakespeare reception around the world. Her new range of educational sessions for language learners at the Trust was launched in 2015 and she co-developed the MOOC Exploring English: Shakespeare together with the British Council. In addition, Lisa contributed to the BBC Learning English series Shakespeare Speaks and she has written study guides for Digital Theatre Plus.

Edcamp språk - i samarbete med APEOS

APEOS och Språklärarnas riksförbund Västra Sverige vill tacka för det stora engagemang som visades vid vår Edcamp! Det är tydligt att behovet att diskutera de nya kursplanerna är stort och vi har redan börjat prata om en uppföljning!

De av er som vill arbeta vidare med detta på era arbetsplatser får gärna använda er av Mias presentation som ni hittar här: som PDF och som PP. Anteckningar från sammanfattningen av de olika samtalen hittar ni här.

Vi passade också på att samla ihop länktips för moderna språk, där vi nu ska låta eleverna använda internet med givna källor. Dessa finns på en Padlet som fortfarande är öppen för ännu fler tips! Den hittar du här!

"Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och i andra medier." (Lgr11, Kursplanen i moderna språk, Centralt innehåll år 4-6)

Utöver kursplanen har Skolverket också publicerat ett par podcast-avsnitt som kan stötta lärare i bedömningsprocessen, lyssna gärna på dem här!

Tysklärardagen

Under hösten har vi som vanligt den återkommande tysklärardagen, i samarbete med Goethe Institut och Göteborgs Universitet. Årets datum är 13/10 och redan nu kan ni se program och anmäla er till evenemanget.

 

Lokala stipendier

Vid våra arrangemang lottar vi ut stipendier till Språkbåten II.

Grattis till Catrin Diner som vann stipendiet från fransklärardagen,  Anki Falk som vann vid engelsklärareftermiddagen och Kajsa Magnusson som vann vid Tysklärardagen.

Sista möjligheten att få åka på Språkbåten vann Pia Benson, i samband med vårt årsmöte. Grattis, Pia! I samarbete med The Book Corner lottade vi också ut tre presentkort till deras engelskspråkiga bokklubb. Detta är alltid lika uppskattat och vinnarna uttryckte stor tacksamhet för detta. Grattis, Manuela Toscano Salvadór, Elin Torgå och Ingela Hägg!

Årsmöte 2018

Årsmöte hölls lördagen 17/3 på Folkuniversitetet i Göteborg kl 10-13.30.

Det var en mycket uppskattad genomgång av de nationlla bedömningsstöden i moderna språk där frågorna haglade från engagerade deltagare. Efter en härlig fika, sponsrad av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Studentlitteratur, hade vi sedan de sedvanliga årsmöteshandlingarna, där tre av våra styrelsemedlemmar avtackades: Laila Sleipnes, Ingrid Abrahamsson och Sophie Dexell Catenot. Vi välkomnade också två nya styrelsemedlemmar: Hanna Nilsson Pingel och Pia Scholer.

Den presentation som visades under föreläsningen kan hämtas ner här i avkortad version. Vissa detaljer om de forskningsprojekt som presenterades kommer visas i tryck först senare i år, då kommer dessa finnas på RIPS hemsida.

De nationella bedömningsstöden i moderna språk

Patrik Axelson och Frank Perrotte är båda lärare och provutvecklare inom NAFS-projektet vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, vid Göteborgs universitet. Patrik jobbar huvudsakligen med det nationella bedömningsstödet i spanska och de nationella proven i engelska på gymnasienivå. Frank är provansvarig för det nationella bedömningsstödet i franska och biträdande projektledare för NAFS.
 
De kommer att berätta om senaste nytt från de nationella bedömningsstöden i moderna språk (franska, spanska och tyska) samt presentera två studier som kommer att publiceras i en RIPS  (digital skriftserie från Göteborgs universitets). Vad tycker eleverna om provmaterialen i franska och spanska? Finns det några skillnader mellan färdigheter eller mellan könen? Finns det en samstämmighet mellan elevenkäter och elevresultat? Dessa frågor är några exempel på vad som undersökts i dessa båda studier. För att svara på frågorna har  information från elevenkäter till ett antal storskaligautprövningar sammanställts och analyserats utifrån olika perspektiv. De två studierna:
 
-Franska: ”Det var faktiskt kul att prata om vardagliga saker som man kan prata om i Frankrike typ"
-Spanska: Motiverad för uppgiften? – Test-taker feedback ur ett genusperspektiv 

Till årsmötet finns en motion från sittande styrelsen gällande namnbyte på lokalföreningen. Denna motion kan läsas här. 

Fransklärardagen 2018

Vill du titta på programmet för årets fransklärardag kan du läsa det här.

Ingmar Söhrmans presentation från fransklärardagen kan du hämta hem här.

Engelsklärareftermiddagen

För tionde året bjöd vi in till fortbildning för engelsklärare i Göteborg, i år i samarbete med Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet. Programmet var mycket uppskattat, tack för att ni kom! Cecilias presentation hittar du här och Pias presentation hittar du här.

Våra båda föreläsare: Cecilia Lind och Pia Köhlmyr

Tysklärardagen - jubileum

Tysklärardagen i Göteborg firade 30-årsjubileum på Pedagogen lördagen 14/10. Program hittar ni här. 

Spansklärardagen

Våra vänner i spansklärarföreningen ordnar fortbildning för spansklärare. Kolla in program här!

Opinionsbildning

Vi i lokalföreningen i Västra Sverige skriver genom ordförande Petra Lindberg Hultén och Mia Smith i GöteborgsPosten om svårigheten att få lärare från Göteborg till fortbildningsarrangemang. Läs hela debattartikeln här.

Årsmöte 2017

Styrelsen för Språklärarnas riksförbund Västra Sverige bjuder in till årsmöte lördag 28/1 kl 10-13 på Folkuniversitetet i Göteborg.

I samarbete med Studentlitteratur och LR, vilka bjuder på fikat, har vi nöjet att presentera årets föreläsning i samband med Västra Sveriges årsmöte.

Språklärarnas Riksförbund Västra Sveriges ledamot Mia Smith föreläser på Västra Sveriges årsmöte om Digital läsförståelse

Språk utan internet - internet utan språk

Mia Smith lyfter fram hur vi måste utveckla språkundervisningen för att hjälpa eleverna ta sig an den digitala världen. Digital läsförståelse är en komplex förmåga som måste undervisas. Då engelska är det dominerande språket på internet är det naturligt att detta påverkar engelskundervisningen, men även att att färdigheter i engelska blir ett krav för att kunna ta till sig den värld som finns på nätet. Mia sätter ord på vad vi gör och påvisar hur eleverna har en del kvar att lära, även vid tangentbordet och surfplattan.

Mias presentation hittar ni här, med länkar till källor och ytterligare läsning.

Bild: Anton Widéll

Bli inspirerad och stärkt i din roll som språklärare!

Anmälan sker via detta formulär. Välkomna!

Hjärtligt välkomna till Språkbad i Väst!

Varje år bjuder Språklärarnas riksförbund in till språkdagar någonstans i landet. Nu är det dags för oss i Västra Sverige att arrangera denna konferens med fortbildning för språklärare. Mer information, anmälningslänkar mm hittar ni här!

Screen Shot 2016-05-07 at 11.24.34Screen Shot 2016-05-07 at 11.24.43

Kontakt till vår lokalavdelning:

Ordförande Petra Lindberg Hultén, Öckerö Seglande Gymnasieskola (tyska, svenska, svenska som andraspråk)
Kassör Pia Scholer, Strömstiernaskolan (tyska, matematik, fysik)
Vice ordförande Susanne Johansson, Montessoriskolan Skäret 4-6 (engelska)
Sekreterare Mikaela Andersson, Sven Erikssongymnasiet, Borås (spanska)
Vice sekreterare Katarina Perman, Sven Erikssongymnasiet,  Borås (spanska, engelska)
Övriga ledamöter:
Mia Smith, Vallhamra skola, Partille (engelska, tyska)
Hanna Nilsson Pingel, Vallhamra skola, Partille (spanska, tyska)
Språklärarnas riksförbund Västra Sverige nås under denna e-postadress:

Ordförande: Petra Lindberg Hultén

spraklararnavastrasverige@gmail.com